part-5-toeic-

Một số bẫy thường gặp trong Part 5 của đề thi TOEIC 2020

Có thể nhiều bạn chưa biết Part 5 Toeic format mới đã giảm xuống còn 30 câu hỏi so với format cũ trước đây part 5 là 40 câu. Vì chủ yếu phần kiến thức liên quan tới ngữ pháp, từ loại và dịch nghĩa “cơ bản” nên đây được xem là phần ăn điểm đối với những bạn mới bắt đầu luyện thi TOEIC.

“Cơ bản” không có nghĩa là Part 5 TOEIC sẽ dễ hoàn toàn, thật chất sẽ có một số câu mang tính chất “bẫy” rất nhiều. Vì vậy để giúp các bạn tránh làm rơi điểm số ở những câu này thì thầy sẽ giúp các em phân tích từng loại bẫy cũng như mẹo làm bài để mọi người có thể đạt điểm số tuyệt đối cho Part 5 nha!

Bẫy 1: Bẫy vượt thời gian

a. Thì hiện tại dùng để nói về lịch trình

Ví dụ:

The train ______ at 3 p.m tomorrow.

A. Will arrive

B. Arrives

C. Arrived

D. Arriving

Bẫy: Mặc dù từ “tomorrow” là một định danh của thì tương lai đơn, nhưng đáp án đúng của câu này lại là B. The train arrives at 3 p.m tomorrow. (không phải will arrive)

Cách tránh bẫy: Khi nói đến lịch trình (của tàu hỏa, ô tô, máy bay,…) hoặc các sự kiện nhất định xảy ra theo thời gian biểu, cho dù điều đó xảy ra trong tương lai gần (tomorrow, tomorrow afternoon,…) thì các bạn vẫn sử dụng thì hiện tại đơn.

part-5-toeic

b. Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả các hành động đã được lên kế hoạch từ trước

Ví dụ:

My boss ______ to Australia next month to open a new business.

A. Travels

B. Will travel

C. Is traveling

D. Traveling

Bẫy: Khi nhìn thấy từ khóa “next month”, nhiều bạn sẽ vội vàng chọn đáp án B: will travel. Tuy nhiên, vì đây là sự việc đã được lên kế hoạch trước và chắc chắn sẽ xảy ra (không phải hành động quyết định lúc nói) nên chúng ta chọn đáp án C (is traveling)

Vậy thì hiện tại tiếp diễn không chỉ dùng để nói về những hành động đang xảy ra mà còn dùng để mô tả các hành động đã được lên kế hoạch từ trước

c. Sử dụng thì tương lai để suy đoán

Ví dụ:

Experts predict that the interest rates ______ left unchanged.

A. Is

B. Was

C. Will be

D. Being

Bẫy: Trong câu trên, vế đầu tiên của “Experts predict that …” là thì hiện tại đơn, thông thường, vế sau của câu cũng sẽ phải sử dụng thì hiện tại đơn (nhiều bạn sẽ chọn Đáp án A). Tuy nhiên, từ “predict” lại mang ý nghĩa dự đoán, do đó chúng ta cần sử dụng thì tương lai đơn (Đáp án C – will be).

Mẹo để tránh bẫy: Để tránh cái bẫy này, các bạn hãy nhớ mẫu câu sau:

S + think / predict / be sure / expect that + S + V (thì tương lai đơn)

Bẫy 2: câu giả định trong part 5 TOEIC 

Ví dụ:

The scholarship committee requires that he _______ to a college that is within the state of Minnesota.

A: Go

B: Goes

C: Going

D: Went

Bẫy: Thông thường, theo quy tắc chia động từ, động từ theo sau chủ ngữ He (ngôi thứ 3 số ít) sẽ được chia ở dạng “s/es”. Vì vậy nhiều bạn sẽ dính bẫy ở câu này và chọn đáp án B (goes). Tuy nhiên, câu trả lời đúng phải là A (go).

Mẹo để tránh bẫy: Để tránh cái bẫy này, chúng ta cần nhớ cấu trúc của câu giả định:

S1 + SUGGEST / RECOMMEND / REQUEST / ASK / REQUIRE / DEMAND / INSIST … + S2 + (SHOULD) + VO

IT + BE +CRUCIAL / VITAL / ESSENTIAL / MANDATORY / NECESSARY / … + (THAT) + S + (SHOULD) (NOT) +VO

part-5-toeic-1

Bẫy 3: tính từ

Ví dụ:

Sea Sapphire Cruises is ______ to announce the launch of their newest luxury ocean liner.

A: Pleased

B: Pleasure

C: Pleasant

D: Pleasing

Bẫy: phải hiểu nghĩa và từ loại của từng từ để tìm câu trả lời chính xác  là câu A quá khứ phân từ (bị động)

 1. niềm vui (danh từ)
 2. dễ chịu (tính từ – dùng để chỉ bản chất của con người, sự vật và sự việc)
 3. là hiện tại phân từ (chủ động)

Chúng ta có thể hiểu câu này như sau:

The launch of their newest luxury ocean liner made the company “Sea Sapphire Cruises” very happy

=> Sea Sapphire Cruises is pleased to announce the launch of their newest luxury ocean liner

Do đó, từ cần điền là quá khứ phân từ, đáp án là A.

Mẹo tránh bẫy:

Đây là một trong những bẫy “kinh điển” mà ngay cả những người thành thạo tiếng anh cũng có thể bị lừa. Nguyên nhân chính là do ‘’ảo tưởng” vì nghĩ rằng khi thêm các từ “ing” và “ed” vào động từ, động từ sẽ trở thành Tính từ. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều từ khi chuyển thành tính từ lại có đuôi như: -ive, -able, -ible, -al, -ful,…

Các bạn nhớ rằng nếu từ cần điền dùng để chỉ các thuộc tính và trạng thái, thì hãy chọn tính từ “tiêu chuẩn”, còn trong trường hợp gây ra tác động hoặc bị ảnh hưởng, hãy chọn phân từ.

Bẫy 4: Các từ gần giống âm với nhau

Ví dụ:

Remember that work-life balance issues can ______ anyone in any stage of the life cycle.

A. Effect

B. Effective

C. Affect

D. Affection

Bẫy: Trong ví dụ này, “can” là động từ khuyết thiếu, vì vậy từ cần điền là động từ nguyên mẫu. Chỉ có đáp án C thỏa mãn về nghĩa lẫn ngữ pháp. Vậy đáp án đúng là C. Tuy nhiên, cái bẫy ở đây là nhiều bạn sẽ chọn đáp án A: Effect vì nhầm lẫn với từ Affect. (Effect là danh từ – ảnh hưởng)

Mẹo để tránh bẫy:

Có một số cặp từ dễ dùng nhầm trong tiếng Anh vì chúng được phát âm gần giống nhau hoặc giống nhau nhưng lại có ý nghĩa và cách sử dụng hoàn toàn khác nhau.

Vì vậy các bạn cần luyện tập nhiều cũng như học thuộc các cặp từ đó. Hãy nhớ sự khác biệt giữa các cặp từ có nghĩa khác nhau như:

 1. accept (v): chấp nhận và except (v): ngoại trừ
 2. affect (v): ảnh hưởng; effect (n): hiệu quả
 3. hardly (adv): hầu như không vs rarely (adv): hiếm khi
 4. lose (v) mất vs loose (adj): rộng/ lỏng
 5. site: vị trí và sight: cảnh

BẪY 5: Câu đảo ngữ

Ví dụ:

Never ______ such a beautiful girl.

A. did I see

B. do I see

C. have I seen

D. am I seeing

Bẫy: Câu đảo ngữ có thể đã quá quen thuộc với nhiều người, tuy nhiên cấu trúc câu chứa các trạng từ: never (không bao giờ), rare (hiếm), seldom (hiếm khi) không phải ai cũng biết cách sử dụng chính xác.

Thoạt nhìn, khi nói đến cấu trúc đảo ngữ, tất cả các câu trả lời đều đúng (chúng trợ động từ trước chủ ngữ). Tuy nhiên, đảo ngữ với những trạng từ này thường được sử dụng với động từ chia ở thì hoàn thành và thường dùng để mang hàm ý chỉ sự so sánh.

Vậy câu trả lời đúng là C.

Mẹo để tránh bẫy:

Chú ý khi cấu trúc của câu đảo chữ có chứa các trạng từ: never, rare, seldom.

MỘT PHẦN KHÁC NỮA THƯỜNG GẶP Ở PART 5 TOEIC LÀ ĐẢO NGƯỢC CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN, HÃY MÌNH ÔN LẠI CÁC CẤU TRÚC SAU:

Đảo ngữ của câu điều kiện loại 1

 • Should + S + V…

Ví dụ:

Should she come late, she will miss the train.

(If she’s late, she’ll miss the train)

Should he get high exam result, his mother will buy that bike for him.

(If he got good marks on the test, his mother would buy a bicycle)

Đảo ngữ của câu điều kiện loại 2

 • Were S + to-V / Were + S…

Ví dụ:

If I were you, I will work hard hơn

= Were I was you, I will work hard more

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3:

 • Had + S + V3

Ví dụ:

If my parents had encouraged me, I would have passed the exam

= Had my parents encouraged me, I would have passed the exam

Bẫy 6: Sự tương thích giữa chủ ngữ và động từ

a. A number of / The number of

“A number of” và “The number of” là 2 cụm mà nhiều bạn cũng hay nhầm lẫn trong part 5 TOEIC nhất, hãy cùng xem ví dụ sau nha:

The number of unemployed college students ______ increase.

A. is

B. are

Bẫy: Nếu vội vàng, chúng ta sẽ nghĩ rằng “sinh viên tốt nghiệp” là số nhiều nên sẽ chia động từ to be ở dạng số nhiều và chọn đáp án B. Nhưng ‘’it’s a trap man’’, câu trả lời đúng phải là A.

Mẹo để tránh bẫy:

Cách duy nhất là nhớ cấu trúc sau:

 • The number of + danh từ + V chia số ít
 • A number of + danh từ+ V chia số nhiều

Để dễ phân biệt, hãy nhớ: ‘the number’ dùng để chỉ một cụm; ‘A number of’ là số lượng

b. Chủ ngữ chứa liên từ trong part 5 TOEIC

Cấu trúc của một câu sẽ phức tạp hơn khi có sự xuất hiện của các liên từ both, either … or …

Ví dụ:

Either he or his friends ______ you with your homework every day.

A. help

B. helps

C. has helped

D. helped

Bẫy: Trong câu trên, chúng ta nên chia động từ theo chủ ngữ “he” hay “his friends” ? câu trả lời là chia động từ theo chủ ngữ gần nhất chính là đáp án A.

Mẹo tránh bẫy:

Bạn nên học thuộc các cấu trúc câu sau:

 • Both A and B + động từ chia số nhiều
 • Either A or B / Neither A or B / Not A but B / Not only A but also B + động từ chia theo chủ ngữ gần nhất

Xem thêm: Mẹo nắm chắc ăn điểm trong part 4 TOEIC từ A đến Z 

Bên trên là tất tần tật những mẹo luyện đề part 5 TOEIC mà bạn cần nắm chắc để làm bài thi hiệu quả và tránh đánh rơi những điểm số đáng tiếc.
Tiện thể, nếu các bạn có nhu cầu ôn luyện TOEIC thì có thể tham gia vào các khóa học TOEIC online ONE DIRECTION tại FireEnglish. Với khóa học này, bạn sẽ nhận được 1 kho từ vựng “khủng” cùng cách làm bài hiệu quả với sự giảng dạy tận tâm và dễ hiểu của thầy Qúy – TOEIC 980. Các khóa học đặc biệt phù hợp với những bạn bận rộn, không có điều kiện đến trung tâm. Hơn thế nữa, hiện đang có chương trình hỗ trợ cho các bạn học viên. Vì số lượng voucher có hạn nên bạn hãy nhanh tay đăng ký tại đây nhé.
Bí kíp thi TOEIC Format 2020 điểm cao, lấy bằng TOEIC 700+ ngay! Ưu đãi học phí hè 2020. Giảm học phí chỉ còn từ 400k/tháng
+
NGHE HOÀI TIẾNG ANH KHÔNG HIỂU?
NHẬN NGAY những bí quyết nghe Tiếng Anh hiệu quả nhất, được nhiều người đã áp dụng và thành công. Đảm bảo bạn sẽ thay đổi cách học nghe không hiệu quả của mình!
Đăng ký thông tin
ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CHỜ
10 BỘ ĐỀ THI TOEIC CHỌN LỌC
TỔNG HỢP LỘ TRÌNH TOEIC
Trong lúc chờ đợi hãy cùng khám phá chương trình TOEIC ONLINE sau nhé!
Kết quả đang được xử lý và sẽ gửi đến email của bạn trong vòng 5-10p nữa
Đóng
THÔNG TIN HỌC VIÊN
TỔNG HỢP LỘ TRÌNH TOEIC
https://nghetienganhpro.com/lotrinhtoeic
HỘI THẢO ĐÃ HẾT HẠN ĐĂNG KÝ. ĐỢT HỘI THẢO TIẾP THEO: DỰ KIẾN THÁNG 1/2017
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
Trong lúc chờ đợi hãy cùng khám phá chương trình TOEIC ONLINE sau nhé!
Lộ trình và bài test miễn phí đang được gửi đến địa chỉ email bạn cung cấp. Vui lòng chờ từ 5' đến 10'
Đóng
Trong lúc chờ đợi hãy cùng khám phá chương trình TOEIC ONLINE sau nhé!
Thư mời hội thảo đã được gửi đến email của bạn. Vui lòng chờ từ 5' đến 10'. Nếu không nhận được mail của thầy vui lòng kiểm tra spam mail hoặc đăng ký lại!
Ôn luyện ETS Format 2020 với 10 buổi giải đề, 5 buổi học từ vựng các chủ đề phổ biến TOEIC
Chỉ nhận 30 chỗ
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO MIỄN PHÍ
NHẬN BÍ KÍP ÔN THI TOEIC
Thầy sẽ gửi cho bạn các tuyệt chiêu ôn thi TOEIC hiệu quả mà thầy biên soạn kỹ lưỡng trong quá trình ôn luyện và giảng dạy TOEIC
10 BỘ ĐỀ ÔN THI TOEIC CHỌN LỌC
ĐIỂM DANH BUỔI CHIA SẺ
XÁC NHẬN TẢI TÀI LIỆU
Ôn luyện ETS Format 2020 với 10 buổi giải đề, 5 buổi học từ vựng các chủ đề phổ biến TOEIC
Chỉ nhận 30 chỗ!