MẸO PART 6 TOEIC: ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG ĐOẠN VĂN

Mẹo PART 6 TOEIC: Điền vào chỗ trống đoạn văn

Không còn xa lạ với Part 6 của đề thi TOEIC, chữ thì cũng nhiều, đôi lúc đọc hiểu gần hết 90% nội dung mà vẫn chọn sai. Vì vậy trong bài viết này, FireEnglish chia sẻ cho các bạn mẹo part 6 TOEIC được soạn chi tiết. Nội dung bài viết bao gồm các mẹo làm part 6 TOEIC nhanh chóng và các bẫy thường gặp cũng như cách tránh bẫy ở phần này.

Bắt đầu ngay nhé!

Mẹo part 6 TOEIC để tránh các bẫy thường gặp

Part 6 thường có rất nhiều bẫy mà nếu không cẩn thận chú ý sẽ rất dễ mất điểm. FireEnglish đã liệt kê các bẫy phổ biến và mẹo làm bài thi TOEIC part 6 giúp bạn, lưu lại học cẩn thận nhé.

Mẹo làm part 6 TOEIC xử lý cặp từ trông giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau

Trước tiên, chúng ta hãy thử giải một câu ví dụ này để kiểm tra trình độ thoát bẫy part 6 của mình nha.

Ví dụ:

For your protection, we suggest you ship via UPS. A replacement will be made and if the shoe style you returned is not available, a comparable style will be substituted. We guarantee to match the quality of the shoes you used to __

(A) Wear

(B) Wearing

(C) Worn

(D) Be worn

Dịch:

Để bảo vệ bạn, chúng tôi khuyên bạn nên gửi hàng qua UPS. Một sự thay thế sẽ được thực hiện và nếu kiểu giày bạn trả lại không có sẵn, một kiểu tương tự sẽ được thay thế. Chúng tôi đảm bảo phù hợp với chất lượng của đôi giày bạn đã từng đi __

(A) Mặc

(B) Mặc

(C) Mòn

(D) Được mặc

Bẫy: Cũng giống như part 5, khi làm part 6 chúng ta sẽ thấy các cặp từ trông giống nhau nhưng ý nghĩa và cách sử dụng lại hoàn toàn khác nhau. Hãy luôn chú ý và cẩn thận suy xét để tránh mắc bẫy này.

Trong câu trên, cấu trúc cần nhớ là “used to + V integer” – những gì đã từng làm => Vậy đáp án đúng là A.

Hãy cảnh giác, đừng nhầm với cấu trúc “be / get used to + Ving” – có thói quen không làm gì cả. Chỉ khác biệt ở từ “be/get” đã dẫn đến những câu trả lời hoàn toàn khác nhau. 

Mẹo tránh bẫy:

Mẹo part 6 toeic ở đây là bạn cần lưu ý ghi nhớ những cấu trúc trông giống nhau nhưng cách sử dụng và ý nghĩa khác nhau. FireEnglish đã tổng hợp một vài cặp cấu trúc giúp bạn:

 • Used to V – Be used to V-ing

Used to (V): Một thói quen mà ai đó từng làm trong quá khứ, không còn nữa.

Be / Get used to (V-ing): Làm quen với những việc phải làm (trong hiện tại)

 • Lose – loss – lost

Lose (v): động từ nguyên thể, nghĩa là thua, thua. Nó là một động từ bất quy tắc. 

Lost (v, pp): thì quá khứ và phân từ của lose.

Bạn sẽ thường thấy các cụm từ trong đề thi TOEIC như: the lost luggage (hành lý thất lạc), the lost property (tài sản bị mất),…

Loss (n): sự mất mát

 • Unable – disabled

Unable (Adj): không thể, không thể làm bất cứ điều gì.

Ex: He’s unable to run the business. (Anh ấy không thể điều hành công việc kinh doanh.)

Disabled (Adj): bị vô hiệu hoá, ngừng hoạt động.

Ex: The car accident could disable her ability to walk due to her injured legs. (Tai nạn xe hơi có thể khiến cô ấy bị vô hiệu hóa khả năng đi lại do đôi chân bị thương.)

 • Rise – raise

Rise (tăng): Động từ nguyên thể (nội động từ), không có tân ngữ phía sau.

Ex: The sun rises from the east. (Mặt trời mọc lên từ hướng đông.)

Raise (tăng): Ngoại động từ (transitive verb) – hành động hướng vào chủ thể khác,

luôn có tân ngữ đi kèm sau động từ.

Ex: My grandparents raised me up. (Ông bà của tôi đã nuôi lớn tôi.)

 • Remember to V – Remember V-ing

Remember to V: ghi nhớ những việc phải làm (có thể được sử dụng như một lời nhắc nhở về tương lai)

Ex: Remember to send this letter to Lisa. (Nhớ gửi thư cho Lisa đấy).

Remember V-ing: nhớ những gì bạn đã làm trong quá khứ

Ex: Where is the key? – I remember putting it on the table. (Chìa khóa đâu rồi? – Tôi nhớ là đã đặt nó trên bàn).

torise_toraise

Mẹo part 6 TOEIC tránh bẫy đại từ quan hệ

Dưới đây là ví dụ về câu bẫy ngữ pháp đại từ quan hệ. Giải thử để làm quen rõ hơn dạng bẫy này nha.

Ví dụ:

My apartment was in Crystal Heights, _ might be OK for you. Apartment only a 15 minute walk to the office and in a really nice part of Shelby. What’s your budget?

(A) What

(B) Which

(C) That

(D) Who

Dịch:

Căn hộ của tôi ở Crystal Heights, _ có thể ổn đối với bạn. Căn hộ chỉ cách văn phòng 15 phút đi bộ và ở một phần rất đẹp của Shelby. Ngân sách của bạn là bao nhiêu?

(A) Cái gì

(B) nào

(C) Đó

(D) Ai

Bẫy: Đây là bẫy mà nhiều người rơi vào do quan niệm sai lầm “nguy hiểm”: chỉ cần một câu hỏi “wh-question” cũng có thể tạo ra đại từ quan hệ. 

Phân tích ví dụ trên, đây là một ngữ pháp đơn giản nhưng nếu chưa nắm chắc kiến thức vẫn bị mắc kẹt. Vì “Crystal Heights” là vị trí nên không thể chọn D, “Crystal Heights” là tên riêng và có dấu phẩy (,) đằng sau nên C bị loại bỏ, chỉ còn lại A và B. Đáp án đúng là B vì A không phải là đại từ nhân xưng.

Mẹo tránh bẫy:

Để tránh cái bẫy này, chúng ta cần nhớ các đại từ quan hệ duy nhất được sử dụng: which / who / who / that / whichwhen / why / where, KHÔNG PHẢI  “what” hoặc “how”.

Một vấn đề khác liên quan đến đại từ quan hệ, đó là trong mệnh đề quan hệ, bạn cần chú ý 3 cấu trúc sau:

giới từ chỉ địa điểm (in, on, at) + which = where

giới từ chỉ thời gian (in, on, at) + which = when

giới từ chỉ mục đích (for) + which = why

Dai-tu-quan-he

Mẹo làm bài thi TOEIC part 6 tránh bẫy tính từ và phân từ 

Mẹo part 6 toeic ở đây phải tìm hiểu về bẫy tính từ và phân từ bằng câu ví dụ dưới đây nhé.

Ví dụ: 

Ms. Monica Eisenman

555 King Street

Auckland

New Zealand

Dear Ms. Eisenman,

I am ____ to confirm our offer of part-time employment at Western Enterprises. In your role as research assistant, you will report to Dr. Emma Walton, who will keep you informed of your specific duties and projects.

(A) pleased

(B) pleasing

(C) pleasant

(D) pleasure

Dịch:

Bà Monica Eisenman

555 đường King

Auckland

New Zealand

 

Kính gửi bà Eisenman,

Tôi ______ để xác nhận lời đề nghị làm việc bán thời gian của chúng tôi tại Western Enterprises. Trong vai trò trợ lý nghiên cứu, bạn sẽ báo cáo với Tiến sĩ Emma Walton, người sẽ thông báo cho bạn về các nhiệm vụ và dự án cụ thể của bạn.

(A) hài lòng

(B) làm hài lòng

(C) dễ chịu

(D) hân hạnh

Bẫy: Trong câu “our offer of part-time employment at Western Enterprises” thể hiện người nói rất vui – tức là người nói đã bị ảnh hưởng và chúng ta phải chọn hình thức bị động. Do đó, từ cần điền là quá khứ phân từ, đáp án là A.

B là hiện tại phân từ, chủ động.

C là một tính từ – dễ chịu – nhưng dùng để chỉ bản chất của con người, sự vật, sự việc.

D là một danh từ

Mẹo tránh bẫy:

Đây là một trong những cái bẫy “kinh điển” mà ngay cả những bạn ở level cao cũng có thể mắc phải. Nguyên nhân chính là do nhầm lẫn khi thêm các từ “ing” và “ed” vào động từ. Nhiều người lầm tưởng rằng với cách làm này, động từ sẽ tự động chuyển thành tính từ. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều gia đình từ sẽ có “tính từ” với các phần mở rộng khác như: -ive, -able, -ible, -al, -ful,…

Nếu từ cần điền chỉ các thuộc tính và trạng thái, thì hãy chọn tính từ “tiêu chuẩn”, và trong trường hợp gây ra hành động hoặc bị ảnh hưởng, hãy chọn phân từ. Cần nắm vững kiến thức tính từ và quá khứ phân từ, hiện tại phân từ.

bored-or-boring-1-638

Mẹo làm bài thi part 6 TOEIC tránh bẫy thì

Ngữ pháp về thì là nền tảng cơ bản nhưng cũng rất dễ bị gài bẫy nếu không chú ý. Xem ví dụ dưới đây để xem dạng bẫy này như thế nào nha.

Ví dụ:

It is with great excitement that I inform you that the Komplet Industries Website is to have a new look and improved functionality. The site ______ several upgraded features such as mobile-device readability and an interactive tour of komplet facilities. The transition to the new site is scheduled to occur on Saturday, March 31.

(A) included

(B) had included 

(C) will include 

(D) to include

Dịch: 

Tôi vô cùng phấn khởi khi thông báo với bạn rằng trang web Komplet Industries sẽ có một giao diện mới và cải thiện về mặt chức năng. Trang web _____ một số tính năng được nâng cấp như khả năng đọc trên thiết bị di động và sự tham quan tương tác đến các cơ sở vật chất của komplet. Quá trình chuyển đổi sang trang mới dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, ngày 31 tháng Ba.

(A) đã bao gồm

(B) đã bao gồm

(C) sẽ bao gồm

(D) bao gồm

Bẫy: Để ý câu tin đậm phía trước có cụm be to have (Be + to infinitive), đối với công thức này dùng diễn đạt sự việc ở tương lai và ở câu phía sau người ta có nói việc chuyển đổi được lên lịch diễn ra vào 31/3. Do đó, suy ra sự việc chưa diễn ra nên chọn C.

Mẹo tránh bẫy: Đối với dạng này cách tìm manh mối là xem câu phía trước và câu phía sau xem chia theo thì gì để xem sự việc diễn ra hay chưa. Ngoài ra, còn 1 dạng nữa cho các mốc thời gian trong bài chú ý thời gian gửi thư và thời gian được viết trong nội dung xem nó diễn ra hay chưa. Sau khi loại các đáp án không liên quan chúng ta xét coi chia động từ bị động hay chủ động, chủ ngữ số nhiều hay số ít và chọn đáp án.

cau-truc-va-cach-dung-cac-thi-tieng-anh

Bài tập thực hành part 6 TOEIC

Ôn tập lại mẹo part 6 TOEIC chúng ta đã cùng nhau liệt kê bằng hai bài tập thực hành dưới đây nhé!

Bài tập 1:

Allure Wear Appoints New CFO

The Milan-based retail company Allure Wear, Inc., has appointed Piper Hsieh as its new chief financial officer (CFO). Hsieh, who most recently served as CFO at Kareena’s Sportswear for six years, will start her new position on December 1. In this role, she’ll be responsible for finance, accounting, and real estate. “We are excited to have Piper join the Allure Wear family,” Allure Wear CEO Eugenia Rinaldi said in a statement.

“——— strong financial background and retail expertise will undoubtedly help the growth of our company. 

(A) My 

(B) Your 

(C) Its 

(D) Her

>> Đáp án D: Phía sau có “financial background and retail expertise” liên quan đến cô Piper Hsieh, để ý phía trước có nhắc tới She nên chọn D phù hợp nhất.

Bài tập 2:

The Midwest Artisanal Cheese Guild (MACG) organizes trade shows and conducts educational seminars —135— the cheese-crafting trade within the Midwestern United States. Cheeses from this region are recognized internationally. Many of

—136— cheeses are used by chefs at restaurants around the world.

The MACG puts on the region’s largest cheese- maker exposition, held each year in April. The prestigious Wizard of Cheese contest is held at this event. —137—. Dan Travella was last year’s

—138—. His aged cheddar cheese received a winning score of 98.7 out of 100.

 1. (A) is advancing

          (B) to advance

          (C) has advanced

          (D) will advance

 1. (A) these

          (B) each

          (C) when

          (D) instead

 1. (A) Local firm Bromatel demonstrates the latest in cheese-making technology

          (B) Next year some new conference activities are planned

          (C) Cheese makers from around the country compete

          (D) Hotel reservations can be made on our Website

>> Đáp án:

 1. Chọn (B) do khoảng trống đứng sau động từ chính (organizes) không thể chia thì và to-V đóng vai trò để chỉ mục đích của hành động.

Loại trừ: (A) thì hiện tại tiếp diễn

                 (C) thì hiện tại hoàn thành

                 (D) thì tương lai đơn

 1. Chọn (A) do phía sau khoảng trống là danh từ số nhiều (cheeses).

Loại trừ: (B) đi với danh từ số ít (= every)

                 (C) phía sau phải là mệnh đề

                 (D) thường chỉ đứng cuối câu hoặc trước dấu phẩy

 1. Chọn (C) do câu trước có nhắc đến cuộc thi làm phô mai và câu sau đề cập đến một nhà vô địch nên khoảng trống chỉ có thể nói rõ hơn về cuộc thi đó.

Loại trừ: (A) Công ty địa phương Bromatel trình diễn công nghệ làm phô mai mới nhất

                 (B) Năm tới một số hoạt động hội nghị mới được lên kế hoạch

                 (D) Việc đặt phòng khách sạn có thể được thực hiện trên trang web của chúng tôi

 1. Chọn (D) nghĩa là nhà vô địch.

Loại trừ: (A) diễn giả

                 (B) chuyên gia

                 (C) giám khảo

FireEnglish đã liệt kê các mẹo part 6 TOEIC và kiến thức hữu ích giúp bạn tiếp cận Part 6 một cách dễ dàng. Chỉ cần chăm chỉ ôn luyện theo các mẹo trên đây là bạn đã giải quyết được part 6 “ngon lành” rồi.  Hãy áp dụng ngay và cảm nhận sự tiến bộ của mình nha.

Nhân đây, FireEnglish xin giới thiệu với các bạn khóa học TOEIC online đầu ra 750 do thầy Quý đứng lớp. Cùng với cách chỉ dạy tận tình của thầy và sự hỗ trợ của các bạn trợ giảng nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm, khóa học này đảm bảo trang bị cho các bạn những kiến thức cần thiết để đạt điểm cao kì thi TOEIC. Hơn nữa, khóa học đang có voucher giảm 40% cho bạn nào đăng kí nhanh nhất. Số lượng voucher có hạn nên các bạn nhanh tay đăng ký nhé.

XEM LỊCH KHAI GIẢNG VÀ NHẬN MÃ GIẢM HỌC PHÍ 40%

pasted image 0

Nguồn: Tiếng Anh Thầy Quý

Nhóm Zalo Giải đề ETS Free. Target 500+. Học livestream 16 buổiVào nhóm ngay
+
NGHE HOÀI TIẾNG ANH KHÔNG HIỂU?
NHẬN NGAY những bí quyết nghe Tiếng Anh hiệu quả nhất, được nhiều người đã áp dụng và thành công. Đảm bảo bạn sẽ thay đổi cách học nghe không hiệu quả của mình!
Đăng ký thông tin
ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CHỜ
10 BỘ ĐỀ THI TOEIC CHỌN LỌC
TỔNG HỢP LỘ TRÌNH TOEIC
Trong lúc chờ đợi hãy cùng khám phá chương trình TOEIC ONLINE sau nhé!
Kết quả đang được xử lý và sẽ gửi đến email của bạn trong vòng 5-10p nữa
Đóng
THÔNG TIN HỌC VIÊN
TỔNG HỢP LỘ TRÌNH TOEIC
https://nghetienganhpro.com/lotrinhtoeic
HỘI THẢO ĐÃ HẾT HẠN ĐĂNG KÝ. ĐỢT HỘI THẢO TIẾP THEO: DỰ KIẾN THÁNG 1/2017
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ HỘI THẢO
Trong lúc chờ đợi hãy cùng khám phá chương trình TOEIC ONLINE sau nhé!
Lộ trình và bài test miễn phí đang được gửi đến địa chỉ email bạn cung cấp. Vui lòng chờ từ 5' đến 10'
Đóng
Trong lúc chờ đợi hãy cùng khám phá chương trình TOEIC ONLINE sau nhé!
Thư mời hội thảo đã được gửi đến email của bạn. Vui lòng chờ từ 5' đến 10'. Nếu không nhận được mail của thầy vui lòng kiểm tra spam mail hoặc đăng ký lại!
Ôn luyện ETS Format 2020 với 10 buổi giải đề, 5 buổi học từ vựng các chủ đề phổ biến TOEIC
Chỉ nhận 30 chỗ
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO MIỄN PHÍ
NHẬN BÍ KÍP ÔN THI TOEIC
Thầy sẽ gửi cho bạn các tuyệt chiêu ôn thi TOEIC hiệu quả mà thầy biên soạn kỹ lưỡng trong quá trình ôn luyện và giảng dạy TOEIC
10 BỘ ĐỀ ÔN THI TOEIC CHỌN LỌC
ĐIỂM DANH BUỔI CHIA SẺ
XÁC NHẬN TẢI TÀI LIỆU
Ôn luyện ETS Format 2021 với 10 buổi giải đề, 5 buổi học từ vựng các chủ đề phổ biến TOEIC
Chỉ nhận 30 chỗ!